Zelená strecha – áno či nie?

Zelená strecha

Zatiaľ čo sú zelené strechy na severe Európy tradíciou, na Slovensku je ich vidieť len málo. Práve na severe Európy nachádzame ich korene. Typickým príkladom je tzv. „sodhouse“, ktorého strecha je tvorená dvoma až troma vrstvami kobercov z rašeliny. Tie sú uložené na suchých vetvách pokrytých prérijnou trávou. Pôvodná škandinávska zatrávnená strecha má sklon od 30° do 45°, pričom ju tvorí 20 cm hrubá vrstva trávnatého koberca, ktorá je uložená na niekoľkých vrstvách brezovej kôry. Kôra je zlepená dreveným dechtom, aby vznikla vodotesná a nepriepustná vrstva. Nevýhodou je však jej životnosť, ktorá je len 20 rokov a fakt, že decht môže byť rakovinotvorný.

V súčasnosti sa samozrejme používajú iné systémy, ktoré nevýhody týchto historických riešení úplne odstránili.Ako sa teda dajú nevyužité plochy striech využiť aj inak? Aké sú výhody takýchto striech, a kedy je ich najlepšie použiť?

Moderné riešenia

Základnou výhodou zelenej strechy sú jej termoizolačné vlastnosti – chráni tak hydroizoláciu strechy pred teplotnými rozdielmi. Rovnako zelená strecha pôsobí ako akustická izolácia – znižuje šírenie hluku, ktorý spôsobuje mestský ruch, doprava,... Nezanedbateľnou výhodou je, že funguje ako biofilter. Významne znižuje množstvo prachu a oxidu uhličitého v ovzduší, produkuje kyslík a tým pomáha k zlepšeniu životného prostredia. Zelené strechy absorbujú prach a škodliviny, bránia prehrievaniu striech, a tým aj víreniu prachu. Rovnako zadržiavajú až 50% vody, ktorá by inak skončila v kanalizácii. Zelená strecha taktiež vytvára ochranu samotnej strechy pred vonkajšími vplyvmi a výrazne predlžuje tak jej životnosť.

Medzi nevýhody zelených striech je ich konštrukčná náročnosť, ako aj v menšia či väčšia údržba.

Zelená strecha rozširuje možnosti aj architektom pri projektovaní domov – umožňuje tak lepšie využiť terén, v ktorom majú byť domy postavené. Príkladom je aj kancelária, ktorú sme naprojektovali ako súčasť terénu na pozemku s domom majiteľa. Vytvorením zelenej strechy sme nielen zväčšili záhradu, ale aj minimalizovali náklady na dovoz hliny, ktorá by musela byť navozená v prípade stavby samostatne stojacej kancelárie.

K dipsozícii bol volný priestor, ktorý sa dal buď zasypať zeminou alebo využiť ako kancelária.

Hrubá stavba zasypaná vrstvou zeminy vyplnila pôvodný voľný priestor.

Vysadené stromy a zeleň. Stavba je okrem čelnej fasády úplne skrytá vo svahu.

Majiteľ tak nielenže získal ďalší priestor na zeleň vo svojej záhrade, ale boli tak zužitkované všetky výhody zelených striech, ako aj znížené náklady napr. na vykurovanie priestorov, či vonkajšiu úpravu kancelárie. Kancelárie tak vyzerajú subtílnejšie a nenápadnejšie ako by to bolo v prípade samostatne stojaceho objektu.

Napriek úvodnej investícii prinášajú zelené strechy určite nezanedbateľné množstvo výhod. Kvôli ich zložitosti, ale aj kvôli samotnému riešeniu zelených striech je preto lepšie využiť pomoc odborníkov, ktorí majú skúsenosti s ich použitím, návrhom a realizáciou.