Ateliér

Zakladateľmi architektonického ateliéru SanyNovak Architekti v Bratislave sú dlhoroční kamaráti zo strednej a vysokej školy Ľubomír Novák a Peter Sány. Vznik ateliéru nebol náhodný, rýchlokvasený počin, bolo to prirodzené vyústenie našej veľmi dobre fungujúcej dlhoročnej spolupráce.

Našu profesiu vykonávame nepretržite takmer 20 rokov (od 2003). Po skončení školy sme obidvaja pracovali u renomovaných slovenských architektov v Bratislave. Peter Sány u Petra Čavaru a Ľubomír Novák u Jozefa Ondriaša a Máriusa Žitňanského kde sme naberali veľmi cenné a potrebné skúsenosti, o ktoré sa vieme opierať a ďalej ich rozvíjať. Po plodných rokoch strávených v projekcii sme sa vyprofilovali na skúsených architektov a spojili naše profesné cesty.

Venujeme sa architektúre a projekčnej činnosti komplexne z pozície autorizovaných architektov. Riešime urbanizmus, návrhy rodinných a bytových domov, administratívy, polyfunkcie, budovy pre obchod, služby a priemysel, interiéry, v poslednej dobe sa špecializujeme na zariadenia sociálnych služieb - bývanie pre seniorov. Všetko od prvotného návrhu cez všetky stupne projektovej dokumentácie a autorský dozor do odovzdania stavby na užívanie.

Každý nový začatý projekt je pre nás veľkou výzvou. Architektúra je našim hobby. Hovoria za nás výsledky našej činnosti a spokojní klienti, či už sú to väčšie spoločnosti alebo fyzické osoby. Ak aj Vy zveríte Váš investičný zámer do našich rúk, odvedieme poctivú a spoľahlivú prácu s výsledkom nad Vaše očakávania.


Média 

Ocenenia

CE•ZA•AR 2013
Cena Slovenskej komory architektov za architektúru v skratke CE•ZA•AR sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. O víťazoch CE•ZA•AR 2013 rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení Arch. Patrick Colombier (architekt, FR) – predseda poroty, Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (architekt a pedagóg, CZ), Michal Hvorecký (spisovateľ, SK), Ing. arch. Martin Jančok (architekt, SK), Mag. arch. Beny Meier (architekt, AT), Ing. Arch. MgA Osamu Okamura (architekt, CZ) a Ing. arch. Vladimír Vršanský (architekt, SK).

Peter Čavara a Peter Sány - víťazi za rok 2013 - kategória bytové domy - Web stránka CEZAAR

Víťazi CE•ZA•AR - Výsledky PDF

Medzinárodná architektonická súťaž
Medzinárodná architektonická súťaž na spracovanie návrhu riešenia polyfunkčnej budovy na Kollárovom námestí v Bratislave. Súťaž bola anonymná, dvojkolová, v prvom kole sa architekti podľa podmienok súťaže sústredili na celkový kontext umiestnenia budovy v rámci Kollárovho námestia a v druhom kole postupujúci súťažiaci mali predstaviť riešenia samotnej polyfunkčnej budovy.

1.miesto - Jozef Ondriaš, Márius Žitňanský, Ondrej Ondriaš, Juraj Výboh, Ľubomír Novák