Developeri

 • Viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti navrhovania a projektovania najmä bytových domov a väčších bytových komplexov
 • Portfólio bytových domov, na ktorých sme sa podieľali či už spoluautorsky alebo projekčne je naozaj pestré a široké
 • 9 realizácii bytových domov alebo väčších bytových a polyfunkčných komplexov
  (developeri: ANNO 2002 s.r.o., LUCRON Development a.s., Bytový dom Dúbravka s.r.o., GRUNT a.s., WEST PARK s.r.o., Martin Development, s.r.o.)
 • Bartókova

  Arboria B03

  Dúbravia

  Slanec B02 + B03

  Bytový dom RLBA

  Slanec - radové rodinné domy

  Arboria B01

  Rekonštrukcia Vila Grand Vue

  West Park - pôvodný, nerealizovaný projekt


 • Pre Volkswagen Slovakia a.s. riešime interiéry a rekonštrukcie zdravotníckych zariadení v areáli závodu VW v Bratislave
 • Spolupráca na Stavebnej časti Realizačného projektu administratívnej budovy TWIN CITY JUH - A4 v Bratislave
 • (developer: HB REAVIS Slovakia a.s., generálny projektant: BAU PLAN s.r.o.)
 • Sme architekti s veľkými skúsenosťami v oblasti navrhovania, projektovania a realizácii menších ale aj veľkých projektov
 • Tím spolupracovníkov flexibilne dopĺňame podľa aktuálnych požiadaviek na náročnosť a rozsah riešených projektov