Čo je to HSV, PSV, VV, položkový rozpočet

HSV - Hlavná stavebná výroba.
V princípe sú to stavebné práce hrubej stavby, to znamená stavby "pod strechou", väčšinou bez omietok, profesií a dokončovacích prác.

PSV - Pomocná (pridružená) stavebná výroba.
Zahŕňa všetky profesijné a dokončovacie práce. Rozdelenie stavebných prác do HSV a PSV nie je presne určené a dané legislatívou SR. Rozsah stavebných prác hrubej stavby je možné upraviť podľa potreby konkrétnej stavby. Na špecifikáciu HSV a PSV sa nechá rozpočtárom vypracovať položkový výkaz výmer (slepý rozpočet) – položkový súpis stavebných prác a materiálov (dodávok) delený na jednotlivé oddiely v rámci HSV a PSV. Ten slúži pre Vás, teda pre investora (zadávateľa, majiteľa) stavby ako podklad, ktorý sa môže rozposlať stavebným firmám na ocenenie (doplnenie cien). Tak získate kompletný položkový rozpočet. Viete si porovnať a vybrať dodávateľa, ktorý Vám najviac vyhovuje. Samozrejme nie je dobré rozhodovať sa len na základe cien, ale na základe referencií, odporúčaní atď. Vypracovanie výkazu výmer rozpočtárom netreba podceniť, je to základ cenovej kalkulácie celého investičného projektu.