Stavba domu od A po Z - 1.časť

V našom novom foto - seriáli Vám prinesieme zdokumentovanú realizáciu jedného z našich projektov. Ide o rodinný dom C2, ktorý si môžete pozrieť dokončený v našich projektoch, prípadne interiér tu. Pozemok bol svahovitý, ideálne sme ho využili tak, že dom sme osadili na vzdialenejší koniec od ulice, čo umožnilo zdvihnúť celú stavbu o cca 3m voči ulici a zároveň využiť zárez vo svahu na vybudovanie suterénu s minimálnym objemom výkopových prác. Ak by ste mali akékoľvek otázky, dajte nám vedieť v komentároch pod článkom..

V prvej časti Vám priblížime výkopové práce, stavbu základov, základovú dosku a hydroizoláciu spodnej stavby - vodorovných konštrukcií..

Pozemok pred stavbou..

Výkop pre suterén.

Výkop s osadenými stavebnými lavičkami - slúžia na zaistenie vytyčovacích prvkov na stavenisku. Na fotke je vidno aj pôvodnú kopanú studňu, ktorú sa podarilo zachovať.

Výkop pre základové pásy

Výkop pre základové pásy

Výkop pre základové pásy

Zrealizovaný výkop s osadenou kanalizáciou - hlavná zberná vetva pre dom.

Podkladový betón, naľavo vidno vyústenie ležatej kanalizácie, na ktorú bude napojený celý dom.

Podkladový betón, vpravo vidno výškovú úroveň studne - v ďalších fázach sa navýši betónovými skružami o 2,5m.

Dokončená hydroizolácia podkladového betónu - celoplošne natavené modifikované asfaltové pásy v dvoch vrstvách - plnia zároveň funkciu protiradónovej izolácie.

Viazanie výstuže do základovej dosky. Výstuž sa ukladá na ochrannú vrstvu z betónu aby nedošlo k narušeniu hydroizolácie pod ňou.

Čerstvo vyliata základová doska, z ktorej vyčnievajú zvislé výstuže pre steny suterénu.

Čerstvo vyliata základová doska, z ktorej vyčnievajú zvislé výstuže pre steny suterénu.

Čerstvo vyliata základová doska, pohľad z vrchnej časti pozemku.
V ďalšej časti nášho seriálu Vám ukážeme stavbu zvislých konštrukcií..