Detská izba

Priestor pre deti

Každý človek potrebuje na svoj rast miesto. V dome či byte je miestom určeným pre rast a vývoj našich najmenších detská izba. Práve detská izba je miestom, kde deti od útleho veku budujú svoj malý svet. Najskôr je tento svet plný fantázie a hier. Neskôr s pribúdajúcim vekom sa menia a vyvíjajú nielen deti, ale i požiadavky na priestor a interiér izby.

Detská izba má svoje špecifické požiadavky. Hlavným atribútom je vek dieťaťa, pre ktoré je izba určená. Požiadavky na interiér a nábytok sa líšia. V mnohých prípadoch si detská izba vyžaduje nábytok na mieru. Práve detská izba je miesto, kde je vhodné využiť architektonický návrh, ktorý vám pomôže priniesť do interiéru nielen praktické, ale i zábavné prvky. Dieťa určite ocení interiér, v ktorom budú využité i jeho nápady a predstavy.

Samostatná detská izba je vhodná pre dieťa už v predškolskom veku. Práve v tomto období je detský svet plný hier a fantázie. Interiér by mal zodpovedať osobnosti dieťaťa a jeho záujmom. Izba by mala poskytovať priestor na oddych ako i na hranie. Interiér by mal plniť funkciu praktickú, ktorá nie je pre najmenších taká dôležitá ako pre dospelých, ale najmä zábavnú. Interiér detskej izby by mal byť plný praktických a ľahko vyberateľných poličiek, zaoblených hrán a príjemných mäkkých materiálov. Hra sa v mnohých prípadoch presúva na zem, kde dieťa rado trávi svoj voľný čas. Práve z tohto dôvodu je dôležité myslieť i na prípadné „odreté kolená“ a snažiť sa použitím vhodných materiálom predchádzať možným úrazom.

Farby v detskej izbe

V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť na farby. Farebnosť je dôležitým aspektom detskej izby. Izba plná farieb ako i veselého nábytku je ideálna pre rozvoj detskej fantázie. Avšak, treba myslieť i na negatívne aspekty farebnosti. Je potrebné zvoliť príjemné, pastelové farby, ktoré neodpútavajú pozornosť dieťaťa, aby sme zbytočne nenarúšali jeho koncentráciu. Interiér je veľmi príjemné oživiť farebnou tapetou, obrázkami, závesmi či inými dekoráciami. Medzi populárne prvky detskej izby patrí i kresliaca tabuľa, ktorá slúži na rozvoj kreativity dieťaťa. Rovnako sa takýmto spôsobom dá zamedziť prípadnému pomaľovaniu stien počas detských hier.

Detská izba v mnohých prípadoch neslúži len pre potreby jedného dieťaťa. Ak dve, či viac detí využíva jeden spoločný priestor, tak i v tomto prípade je veľmi žiadnou alternatívou výroba interiéru na mieru. Do architektonického návrhu sa dajú zakomponovať požiadavky na vlastný priestor, ako i vhodným výberom interiéru dosiahnuť samostatné zóny pre oddelenie jednotlivých detských svetov. Použitím vhodných farieb, materiálov alebo vyvýšením postelí, vhodným zvolením poličiek a interiéru, či výraznejším oddelení priestoru na oddych a hranie, nebude mať ani jedno dieťa pocit narušenia svojho vlastného sveta. Možností ako sa popasovať s interiérom detskej izby, ktorá je určené nielen pre jedného obyvateľa je veľké množstvo. Pomocou architektonického návrhu sa dá dosiahnuť kompromis, ktorý dokáže uľahčiť riešenie problému detskej izby a prinesie spokojnosť nielen detí, ale predovšetkým rodičov.

Návrh na mieru

Interiér na mieru dokáže spojiť svet fantázie s realitou detskej izby. V mnohých prípadoch najlepšie pomôže vyriešiť otázku kreatívnej a zábavnej detskej izby vhodný architektonický návrh. Počas prechodu z predškolského veku do školských lavíc sa i požiadavky na interiér menia. Hry a zábavu postupne vymenia školské povinnosti. Nevyhnutnou súčasťou interiéru pre školopovinné deti a postupne i mladých dospelých je neodmysliteľne stôl a pracovný priestor. Stôl sa stane veľmi dôležitou súčasťou života starších detí pri písaní domácich úloh, tvorbe projektov, alebo trávení voľného času. Stôl by mal mať dostatok priestoru na plnenie povinností, miesto na tvorivé činnosti a v súčasnosti by mal byť dostatočne veľký i na umiestnenie počítača, ktorý je rovnako súčasťou izby.

K pracovnému stolu patrí aj stolička, ktorá by mala byť dostatočne pohodlná. Nemožno zabúdať na skutočnosť, že dieťa rastie. Práve z tohto dôvodu sú veľmi dobrou voľbou stoličky na kolieskach, s nastaviteľnou výškou a sklonom sedadla.

Pri návrhu interiéru pre mladého školáka je potrebné dbať na vhodne zvolený ukladací priestor, praktické využitie poličiek na knihy či zošity a nemožno zabudnúť i na zohľadnenie jeho záujmom a koníčkov, ktoré by mali byť zakomponované v interiéri detskej izby.

Každý deň, bez ohľadu na druh činnosti, ktorú dieťa vykonáva je veľmi dôležité vhodné osvetlenie izby. Medzi najdôležitejšie patrí osvetlenie pracovného stola, kde je potrebné správne zvoliť umiestnenie stola v izbe, aby naň dopadalo prirodzené svetlo. V neposlednom rade je veľmi dôležité umiestniť na stôl polohovateľnú lampu, s ktorou je možná ľahká manipulácia. V častiach interiéru, kde dieťa rado číta, alebo vykonáva iné tvorivé činnosti je taktiež vhodné umiestniť lampičku. Rovnako i centrálny zdroj svetla v interiéri detskej izby sa môže stať zaujímavým detailom. Stačí ho správne vybrať.

Ak chceme, aby návrh interiéru detskej izby spĺňal všetky praktické ako i zábavné prvky, priniesol vhodné riešenie pre konkrétne dieťa a priestor, v ktorom sa detská izba nachádza, nie je to ľahká úloha. V mnohých prípadoch nielen atypického riešenia interiéru je vhodné požiadať o pomoc architekta, ktorý dokáže pomocou architektonického návrhu nájsť vhodné riešenia interiéru, ktoré budú spĺňať všetky predstavy nielen rodičov, ale i detí.

Zdroje: