Stavba domu od A po Z - 2.časť

V prvej časti sme Vám priblížili výkopové práce, stavbu základov, základovú dosku a hydroizoláciu vodorovných konštrukcií, v druhej časti nášho fotoseriálu Vám ukážeme stavbu zvislých konštrukcií - suterénu a poschodia. Suterén je postavený ako monolitická železobetónová konštrukcia, poschodie je murované z klasických tehál Porotherm hrúbky 30cm + v interiéri sa nachádza nosná priečka z 20cm tehál zalievaných betónom. Ostatné nenosné priečky boli postavené z pórobetonových tvárnic.

Príprava na betonáž suterénu - postavená vnútorná strana debnenia.

Pohľad na debnenie z vnútornej strany - budúca garáž a pivnica.

Zhotovená vonkajšia strana debnenia - suterén je pripravený na betonáž.

Zrealizované steny suterénu.

Zrealizovaná výstuž stropu s vynechaným otvorom pre schodisko.

Pohľad od ulice - debnenie pre konzolu nad vstupom do garáže.

Montáž hydroizolačných pásov v dvoch vrstvách.

Dokončená hydroizolácia suterénu.

Tepelná izolácia suterénu - extrudovaný polystyrén hrúbky 100mm .

Montáž tepelnej izolácie, na fotke vidno pôvodnú studňu, ktorá bola zvýšená na úroveň budúceho terénu pomocou betónových skruží.

Zaizolovaný podkladový betón nepodpivničenej časti domu. Boli použité identické modifikované asfaltové pásy s protiradónovou vrstvou ako pri izolácii suterénu.

Zrealizovaná základová doska nepodpivničenej časti domu.

Murovanie stien na 1NP.

Murovanie stien - pohľad od ulice.

Murovanie stien na konzole nad vstupom do garáže.

Stavba debnenia pre hlavnú konzolu nad budúcou terasou.

Dokončené murovacie práce na 1NP + zrealizovaný strop a betónové konzoly.

Montáž hydroizolácie strechy, použitá bola PVC fólia.

Detail zabudovanej vyhrievanej vpuste.

Detail atiky - pripravené na montáž PVC fólie.

Vymurované nenosné vnútorné priečky.

Pohľad na budúcu kuchyňu a jedáleň.

Dokončená hrubá stavba.

Dokončená hrubá stavba.

Dokončená hrubá stavba.
V treťom pokračovaní si ukážeme práce po zimnej prestávke - montáž vnútorných rozvodov, elektroinštalácie Niko Home Control, okien, zateplenia atď..Ak by ste mali akékoľvek otázky, dajte nám vedieť v komentároch pod článkom..