Podlahové alebo klasické vykurovanie?

Podlahové vykurovanie patrí do kategórie nízkoteplotných systémov. Straty pri takomto type vykurovania dosahované vedením a distribúciou sú menšie ako pri klasickom radiátorovom vykurovaní. Optimálne rozloženie teploty v miestnosti je také, že najvyššia teplota by mala byť pri podlahe a smerom hore by mala klesať. Nohy sú tým pádom v teple a hlava sa neprehrieva. Nakoľko pri podlahovom vykurovaní je najvyššia teplota pri podlahe, tepelná pohoda sa dosahuje pri nižšej teplote.

Grafy vykurovania Ideálna teplotná krivka Radiátorové kúrenie Podlahové kúrenie Celková plocha z ktorej sála teplo je niekoľko násobne vyššia ako pri radiátorovom vykurovaní, vzduch v miestnosti neprúdi tak intenzívne, tým sa znižuje vírenie prachu čo uvítajú najmä alergici. Za ďalšiu výhodu môžeme považovať fakt, že v priestore s týmto druhom vykurovania sa nenachádzajú iné vykurovacie telesá, ktoré by prekážali alebo negatívne vplývali na interiér. Pri otázke životnosti má tiež navrch tento druh vykurovania, ktorá je vďaka nižším prevádzkovým teplotám vyššia ako životnosť klasických radiátorových systémov.

Porovnanie podlahovka - klasika Pri podlahovom vykurovaní je rozdiel teplôt medzi vykurovacím telesom a vykurovaným vzduchom výrazne menší ako pri radiátorovom kúrení, z toho dôvodu je aj cirkulácia vzduchu menšia. Nie vždy je však možné použitie podlahového vykurovania, napríklad aj z dôvodu výšky podlahy, ktorú takéto riešenie vyžaduje. Vykurovanie radiátormi má samozrejme aj svoje výhody ako napríklad veľmi rýchly nábeh, rýchla regulácia teploty, malá zotrvačnosť a v neposlednom rade nižšie náklady na samotnú realizáciu. Medzi nevýhody patrí výrazne vyššia teplota vykurovacích telies z dôvodu menšej plochy radiátorov v porovnaní s podlahovým kúrením, výraznejšie prúdenie vzduchu v blízkosti radiátorov, v návrhu je od začiatku potrebné rátať s vykurovacími telesami a v prípade veľkých presklených je nutné použiť podlahové konvektory, ktoré majú tiež svoje nevýhody –náročnejšia údržba, potrebné počítať s nutnou výškou na zabudovanie do podlahy, pri použití variantu s ventilátorom intenzívne prúdenie vzduchu...

Podlahové vykurovanie
+ nižšie náklady na vykurovanie
+ lepšia tepelná pohoda
+ menšie vírenie vzduchu
+ žiadne viditeľné vykur. telesá
+ rovnomerná teplota v miestnosti
- vyššie náklady na realizáciu
- väčšia zotrvačnosť systému

Vykurovanie radiátormi
+ nižšie náklady na realizáciu
+ rýchly nábeh
+ rýchla regulácia
- vyššie náklady na prevádzku
- menšia tepelná pohoda
- vysoká teplota vykurovacieho média
- v určitých prípadoch podlahové konvektory
- požiadavky na výšku podlahy
- požiadavky na umiestnenie radiátorov

V súčasnosti hlavne u moderných a nízkoenergetických domov jasne dominuje použitie podlahového vykurovania, všetko však závisí od špecifických potrieb a požiadaviek klienta.