Katalógový rodinný dom alebo dom na mieru

Hneď v úvode musíme napísať, že sme sa snažili túto tému rozobrať nestranným štýlom s nadhľadom ale zistili sme, že to nejde.
Jednoznačne sme toho názoru, že taká stavba akou je rodinný dom, ak má spĺňať to na čo je predurčená, teda že je to najdôležitejšie miesto človeka, miesto kde žije, kde naberá energiu, kde oddychuje, stretáva sa s najbližšími, či priateľmi, vychováva svoje deti, miesto ktoré považuje za svoj hrad, musí byť jednoznačne navrhnutá  “na mieru” skúseným architektom v súčinnosti s budúcim užívateľom. Teda podľa jeho požiadaviek a podľa spôsobu jeho konkrétneho života. A to všetko v kontexte danej lokality.

Na úvod trochu štatistiky

Ekonomicky vyspelé krajiny - percentuálne porovnanie realizácií rodinných domov zhotovených na mieru k realizáciam katalógových rodinných domov je v pomere cca 60% ku 40%.

Krajiny strednej a východnej Európy - percentuálne porovnanie realizácií rodinných domov zhotovených na mieru k realizáciam katalógových rodinných domov je v pomere cca 30% ku 70%.

Ako je to možné?
Veľmi jednoducho. Hlavný dôvod prečo ľudia v našich končinách stavajú katalógové rodinné domy je, že naletia na nižšiu cenu za projekt ako u domu na mieru.

Skúsime jednoducho vysvetliť, že to je mylná predstava o úspore, pretože v konečnom dôsledku hodnota domu na mieru pri tej istej investičnej cene je vyššia ako hodnota katalógového rodinného domu.
A keďže štatistika nepustí, je nám jasné že tým 70%, čo má postavené svoje katalógové rodinné domy, sa tento článok páčiť nebude. Ale nevadí, my si náš pohľad na vec vieme obhájiť.

Aké sú argumenty predajcov katalógových rodinných domov na ich výhodnosť?
Poďme sa na ne pozrieť.

Samozrejme cena projektu je na prvom mieste

Áno, tento argument je naozaj pravdivý. Cena pôvodného a nemenného projektu katalógového rodinného domu je nižšia ako cena za návrh a projekt domu na mieru.
A to je celá a jediná “výhoda” katalógového RD.
Dom vytvorený na mieru pre Vás, architektom má po dokončení vyššiu trhovú hodnotu, keďže je v danom priestore navrhnutý presne tak aby zohľadňoval svoje okolie – orientáciu na svetové strany, na hlučné, resp. nehlučné strany, tienenia zo susedných pozemkov, výhľady do okolia, resp. bránenia výhľadov z okolia do domu. Zohľadňuje požiadavky na energetickú úspornosť podľa konkrétnych podmienok a možností v danej oblasti (systém kúrenia, atď.) v spojitosti s použitými stavebnými materiálmi, ktoré sa takisto určujú na základe konkrétnych podmienok, v ktorých je dom osadený.
Ak si aj kúpite “lacný” projekt katalógového rodinného domu, postupne zistíte, že v súvislosti s Vašou lokáciou Vašej stavby a v súvislosti s Vašimi požiadavkami potrebujete urobiť nejaké zmeny, napr. dispozičné, alebo materiálové alebo technické ako sú systém kúrenia a pod., postupne si objednávate zmeny, ktoré samozrejme trvajú nejaký čas, kým ich predajca v projektovej dokumentácii vykoná a stoja Vás nejaké nemalé peniaze, a nakoniec zistíte, že ste neušetrili ani čas ani peniaze a ešte máte rodinný dom, ktorý je mix katalógového domu s nejakými zmenami, čiže paškvil.

Ďalším argumentom predajcov katalógových rodinných domov je, že investor si môže v pokoji domova podrobne pozrieť vizualizáciu, t.j. výzor každého domu a aké je jeho dispozičné riešenie. To pomáha najmä investorom so zlou priestorovou predstavivosťou a komunikačnými bariérami. Kým by totiž investor vysvetlil architektovi, akú má predstavu a kým by ju spoločne preniesli na papier, prešli by celé týždne.
? ? ?
Pri stavbe rodinného domu naozaj nerozhodujú celé týždne pokým sa urobí kvalitný návrh na mieru. Práve naopak, treba aj 1 celý mesiac. A naozaj tento čas stojí za to ho obetovať. Je to v porovnaní s celými rokmi (väčšinou až desaťročiami) ktoré strávite v dome zanedbateľný zlomok. Počas tohoto 1 mesiaca architekt spolu s Vami vypracuje návrh presne podľa vašich potrieb, a to je presne to podstatné o čo pri stavbe Vášho domu ide. Spolu so skúseným architektom sa v procese návrhu dopracujete k domu, ktorý Vás bude vystihovať, budete s ním stotožnený, budete mať z neho dobrý pocit a budete ho hrdo prezentovať Vašim známym a priateľom, s tým že toto je Váš vysnívaný rodinný dom.
Či už máte radi klasickú alebo modernú architektúru, spolu s architektom sa dopracujete k návrhu, s ktorým budete spokojný na 110%. Architekt je tu samozrejme na to aby Vám, teda investorovi, odprezentoval priebežne návrh tak, aby ste si ho vedeli dokonale predstaviť, aj keď nemáte spomínanú priestorovú predstavivosť.
V súčasnosti sa veľký dôraz pri stavbe nielen rodinných domov kladie na energetickú úspornosť a využívanie zdrojov energie. Aj trend do budúcna je taký , investovať viac jednorazovo do stavebných konštrukcií a materiálov, ktoré podporujú energetickú efektívnosť. Menia sa normy, sprísňujú sa podmienky, ktoré určujú v akej energetickej kategórii sa dom nachádza (nízkoenergetické domy, pasívne domy). Čím nižšie náklady na prevádzku, na vykurovanie, na spotrebu, tým samozrejme lepšie. A to sa dá dosiahnuť zase len osobitným prístupom v projektovej fázi každého konkrétneho domu na konkrétnom pozemku. A to katalógový rodinný dom nemôže nikdy v plnej miere dosiahnuť.

Takže toto je stručné zhrnutie základnej pointy, prečo  si nechať navrhnúť a naprojektovať rodinný dom na mieru od architekta.