Ako postupovať pri výbere projektu domu

Cesta za novým bývaním alebo vkusne zrenovovaným bytom nie je na začiatku veľmi vábivá. Pokým sa pohodlne usadíte v obývačke na sedačke a vychutnáte si nový domov, budete mať veľa vybavovania, byrokracie, stresu a množstvo otázok. S našou pomocou a správnym postupom pri projekte domu však môžete mať príjemný pocit omnoho skôr.

Projekt domu, projekt pre stavebné povolenie,... Poznáte medzi nimi rozdiely?

V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi jednotlivými stupňami projektovej dokumentácie, ktoré realizuje architekt alebo projektant. Každý z nich má iný účel použitia, zahŕňajú inú mieru zakreslenia detailov, iný rozsah a pohybujú sa v rozdielnych cenách. Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie sú nasledovné:

●Architektonická štúdia/návrh

●Projekt pre Územné rozhodnutie

●Projekt pre Stavebné povolenie

●Realizačný projekt

● Projekt interiéru

● Výrobná dokumentácia

 

Architektonická štúdia/návrh

Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá ako najdôležitejší bod, práve architektonická štúdia, ktorá vznikne po prvotnej komunikácii s klientom, ním je. Po obhliadnutí pozemku a zistení toho, či klient preferuje prízemný alebo poschodový dom, či chce terasu alebo garáž, či pôdorys v tvare L alebo U, architekt vytvorí niekoľko alternatív návrhu domu.

V nich je zakreslené umiestnenie domu na pozemku s pôdorysmi podlaží, s charakteristickým rezom, so všetkými pohľadmi na dom a dispozičným riešením záhrady. Samozrejme, klient si náhľady riešení môže pozrieť v reálnej, vizualizovanej 3D podobe. Priebežne konzultuje s architektom svoje požiadavky a predstavy a nakoniec sa prepracujú k finálnej variante riešenia. Ak klient chce mať naozaj kvalitný návrh svojho budúceho domu, šitý na mieru, treba vyčleniť dostatok času na tento stupeň (aspoň 4 týždne).

S rozpracovanou štúdiou RD klient vie ísť aj na Miestny úrad prekonzultovať resp. nechať si odobriť svoj budúci zámer, prípadne si vypočuť požiadavky/pripomienky úradu.

 

Projekt pre územné rozhodnutie

Stavebný úrad musí v niektorých prípadoch vydať Územné rozhodnutie pre povolenie stavby. Projektovú dokumentáciu pre Územné rozhodnutie si väčšinou vyžiada Miestny úrad.

Tento stupeň projektovej dokumentácie obsahuje zakreslenie stavby na pozemku, určuje zastavanú plochu, hranice zastavanosti, podlažnosť, koľko zelene alebo spevnených plôch bude na pozemku, napojenie na inžinierske siete, preveruje svetlotechnické pomery – preslnenie, tienenie na okolité stavby. Tu už architekt musí spolupracovať s jednotlivými profesiami, čiže aj cena ktorú klient zaplatí za tento stupeň nie je celá určená len pre architekta ale aj pre ostatné dotknuté profesie teda statik, projektant elektro, zdravotechnik, svetlotechnik, projektant požiarnej ochrany,...

 

Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt

Vo väčšine prípadov stavby rodinného domu úrad nevyžaduje zhotovenie projektu pre Územné rozhodnutie. Stačí ako prvý krok zájsť na Miestny úrad s rozpracovanou štúdiou domu na konzultáciu. Tam budúci zámer odobria, prípadne dajú pripomienky čo treba dodržať. Následne sa klient môže pustiť do projektu pre Stavebné povolenie, bez ktorého sa stavať samozrejme nedá. Je už vypracovaný vo väčšom rozsahu, tak ako si vyžaduje Miestny úrad na jeho schválenie. Skladá sa z viacerých častí. Je to riešenie architektúry a stavebná časť s výkresmi koordinačnej situácie, pôdorysmi, rezmi, pohľadmi, toto všetko rozkreslené v mierke 1:100 a sprievodná a technická správa s popisom použitých materiálov.

Ďalšie časti projektu tvoria jednotlivé dotknuté profesie ako sú statika, elektro, zdravotechnika, kúrenie, chladenie, tepelnotechnické posúdenie, požiarna ochrana. Každú túto časť projektu vypracuje zodpovedný projektant za svoju profesiu. Architekt je v konečnom dôsledku zodpovedný za všetky profesie, musí ich skoordinovať tak, aby dom fungoval čo najlepšie podľa predstáv klienta. Výsledný projekt sa odovzdá klientovi v potrebnom počte. S projektom pre Stavebné povolenie vie ísť už za stavebnou firmou dať si spraviť predbežnú cenovú ponuku a určiť si termíny stavby.

S týmito dokumentmi Vám Stavebný úrad spravidla do jedného až troch mesiacov vydá povolenie k uskutočneniu stavby.

Súbežne so schvaľovaním stavebného povolenia sa pracuje na Realizačnom projekte. Je to podrobný stupeň s mierkou rozkreslenia 1:50. Stavba je tu už naozaj rozkreslená do „šróbika“ s podrobnými výkazmi jednotlivých použitých materiálov. Na základe tohto projektu už vie stavebná firma vypracovať presnú cenovú ponuku na stavbu Vášho domu a zároveň ho aj zrealizovať.

Vo väčšine prípadov sa robí projekt pre Stavebné povolenie už v rozsahu Realizačného projektu. Klient tým šetrí čas aj peniaze, keďže takýto zlúčený projekt je lacnejší.

 

Návrh a projekt interiéru na mieru

V návrhu interiéru na mieru nájdete skrytú Vašu osobnosť a každodenné požiadavky na bývanie. Môžete zvoliť intímnosť a súkromie alebo priestor otvoriť väčšej slobode, no najdôležitejšie je, aby ste sa s ním stotožnili.

Funkčnosť a praktickosť spočívajú v logickom využití plochy. Architekt Vám pomôže navrhnúť interiér tak, aby ste v pracovni mali dostatok svetla, aby bol použitý podobný štýl materiálov alebo aby ste mali dostatok miesta, keď k vám príde návšteva. Na toto všetko architekt myslí dopredu, a tým Vám uľahčuje neskoršie rozhodovanie, prerábanie či „lamentovanie” nad nepraktickým bývaním. Doladiť si ho môžete, samozrejme, za chodu, lebo, ako sa hovorí, nič nie je nemenné a pri dizajne sú občasné zmeny ba priam až potrebné.

Projekt interiéru obsahuje výkresy v mierke potrebnej k jeho realizácii. Projekt osvetlenia, kladačské plány na základe ktorých sa položia dlažby a obklady, riešenie podhľadov atď. v závislosti od riešenia interiéru.

 

Výrobná dokumentácia

V interiéri šitom na mieru sa spravidla vyskytnú aj zariaďovacie prvky na mieru, ktoré sú jedinečné a špecifické do daného priestoru. Tieto nenájdete v žiadnom obchode, nie sú sériovo vyrábané, treba ich dať na mieru vyrobiť. Na to slúži Výrobná dokumentácia. Sú to výkresy v podrobnej mierke, podľa ktorých stolári vedia daný prvok vyrobiť. Môže sa jednať napríklad o kuchynskú linku alebo sedaciu súpravu do obývacej izby alebo nábytok do detskej izby podľa Vašich predstáv a všeličo iné, to už závisí na chuti klienta experimentovať a na jeho finančných podmienkach.

Medzi našimi zrealizovanými projektmi nájdete len také, ktoré sme klientom robili na mieru. Pozrite si naše návrhy domov, bytov či projekty interiérov alebo sa inšpirujte dizajnom.