Predchádzajuci
Nasledujúci

RD Záhorská

Lokalita:

Rodinný dom Záhorská sa nachádza na veľmi úzkej a dlhej parcele. Na prvý pohľad išlo o takmer nepoužiteľný pozemok, ktorý má v najužšom bode šírku iba 11m, čo pri dodržaní zákonom požadovaných odstupov od hraníc pozemku / 2m z každej strany /, spôsobilo, že sme mali k dispozícii šírku asi 7m. Navyše susedné stavby sú postavené na hranici pozemku čo ešte viac zhoršilo využiteľnosť pozemku. Napriek nepriaznivým podmienkam sa nám podarilo vytvoriť pohodlné a nadštandardné bývanie, ktoré zároveň pôsobí z ulice veľmi nenápadne.