Ateliér

Zakladateľmi architektonického ateliéru SanyNovak Architekti v Bratislave sú dlhoroční kamaráti zo strednej a vysokej školy Ľubomír Novák a Peter Sány. Vznik ateliéru nebol náhodný, rýchlokvasený počin, bolo to prirodzené vyústenie našej veľmi dobre fungujúcej dlhoročnej spolupráce.

Našu profesiu vykonávame nepretržite viac ako 10 rokov (od 2003). Po skončení školy sme obidvaja pracovali u renomovaných slovenských architektov v Bratislave. Peter Sány u Petra Čavaru a Ľubomír Novák u Jozefa Ondriaša a Máriusa Žitňanského kde sme naberali veľmi cenné a potrebné skúsenosti, o ktoré sa vieme opierať a ďalej ich rozvíjať. Po plodných rokoch strávených v projekcii sme sa vyprofilovali na skúsených architektov a spojili naše profesné cesty.

Venujeme sa architektúre a projekčnej činnosti komplexne z pozície autorizovaných architektov. Riešime urbanizmus, návrhy rodinných a bytových domov, administratívy, polyfunkcie, budovy pre obchod, služby a priemysel, interiéry. Všetko od prvotného návrhu cez všetky stupne projektovej dokumentácie a autorský dozor do odovzdania stavby na užívanie.

Interiéry zabezpečujeme od návrhu až po odovzdanie hotového zrealizovaného diela.

Každý nový začatý projekt je pre nás veľkou výzvou. Architektúra je našim hobby. Hovoria za nás výsledky našej činnosti a spokojní klienti, či už sú to väčšie spoločnosti alebo fyzické osoby. Ak aj Vy zveríte Váš investičný zámer do našich rúk, odvedieme poctivú a spoľahlivú prácu s výsledkom nad Vaše očakávania.

Média: